R O O T , R I S E .

F A R M + A P O T H E C A R Y

2and4oz-6.jpg still2.jpg
A S C E N D - hydrosol
from 18.00
A S C E N D - hydrosol
from 18.00
2and4oz-4.jpg still2.jpg
E M P O W E R - hydrosol
from 18.00
E M P O W E R - hydrosol
from 18.00
2and4oz-2.jpg still2.jpg
R A D I A N C E - hydrosol
from 18.00
R A D I A N C E - hydrosol
from 18.00
moon.jpg
Moon Butter
30.00
Moon Butter
30.00
photos-3.jpg sun beam oil 2.jpg
Sun Beam Serum
26.00
Sun Beam Serum
26.00
photos-18.jpg C166FFE5-438A-4A8B-BC58-744260123D37.JPG
Flower Bath Of Your Dreams
18.00
Flower Bath Of Your Dreams
18.00
indigo.jpg 402DF6BF-D1A1-4D03-94C7-07A61E37C993.JPG
Indigo Face Mask
32.00
Indigo Face Mask
32.00
rose.jpg EA947DE2-7B2F-4CAA-826A-5B1F30DE5648.JPG
Rose Glow Face Mask
32.00
Rose Glow Face Mask
32.00
0C4A1281.JPG 0C4A1251.JPG
Marigold Silk - Solid Yellow
33.00
Marigold Silk - Solid Yellow
33.00
0C4A1285.JPG 0C4A1288.JPG
Marigold Silk - Pattern
33.00
Marigold Silk - Pattern
33.00
0C4A1289.JPG B2C076D0-AE72-4502-B0F8-E7A79288BD98.JPG
Marigold Silk - Solid Gold
33.00
Marigold Silk - Solid Gold
33.00
0C4A1292.JPG 0C4A1296.JPG
Marigold Silk - Pattern
33.00
Marigold Silk - Pattern
33.00
0C4A1300.JPG A88191E3-8A8A-408C-BFF5-A052A0D81DDE.JPG
Marigold Silk - Center Pattern
33.00
Marigold Silk - Center Pattern
33.00
0C4A1305.JPG 8D392BF5-C1A6-45A1-A297-3539F13882CA.JPG
Marigold Silk - Pattern
33.00
Marigold Silk - Pattern
33.00